Déze signalen duiden op een mogelijke medicijnverslaving